ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αδράνεια

η δύναμη που υπάρχει σε κάθε σώμα, με την οποία κάθε σώμα προσπαθεί να διατηρήσει την ιδιαίτερη κινητική του κατάσταση —της κινήσης ή της ηρεμίας— αμετάβλητη. Όλα τα σώματα έχουν αδράνεια και τα στερεά και τα ρευστά, γιατί έχουν αδράνεια τα υλικά μερίδια από τα οποία απο­τελούνται. Η αδράνεια δεν είναι αποτέλεσμα της βαρύτητος. Είναι ανάλογη προς την ύλη του σώματος. Σώμα που έχει διπλάσια ποσότητα ύλης από κάποιο άλο, έχει και διπλάσια αδράνεια.

43-47