ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Πλωμαρίου
Πλωμάρι, Λέσβος
1803
Δημήτριος Πλωμαρίτης, [Τ.Ε., Β΄, 126], [Κατάλογος συνδρομητών Λεξικού Σ. Βλαντή, σ. 168]. Φιλόθεος Σκύριος Αριστείδης Πάππης, 1845-1850 και 1868-1871 Ευστρατίου Ξυπτεράς Μουχτούρης

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.