ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αγιάσου
Αγιάσος, Λέσβος
1773, [Τ.Ε., Β΄, 125], [Περιοδικό «Ξενοφάνης» του Μικρασιατικού Συλλόγου «Ανατολή», Αθήνα 1909, τομ. ΣΤ΄ 283 εξ. και 533 εξ.].
μοναχός Ακίνδυνος, 1803 Θεοφάνης Γριμάνης, 1815

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.