ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μυτιλήνης
Μυτιλήνη, Λέσβος
Αύγουστος 1744.
Σταυράκης Σταυράκογλου
Επανίδρυση το 1847, [Τ.Ε., Β΄, 124].1744 ως την επανάσταση.
Χριστόφορος Λαίλιος, (1847-1851) Αριστείδης
Σταυράκης Αναγνώστης
Σταυράκης Αναγνώστης
Κληροδοτήματα - Δωρεές: Σπαθάρης Γεωργάκης Κουμπάρης Ιωάννης [Τ.Ε., Β΄, 12] Μανουήλ Χατζή Γεωργίου, [Τ.Ε., Β΄, 122].
Μετά το 1855 εισήχθηκαν τα Γαλλικά, Τουρκικά, Μαθηματικά και η καλλιγραφία.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.