ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μηθύμνης
Μήθυμνα (Μόλυβος), Λέσβος
1813,[Τ.Ε., Β΄, 127]
Πανάρετος, μητροπολίτης Μηθύμνης.
Νικήτας Σμυρναίος, 1813-
Πατριαρχικό έγγραφο καθόριζε τα της μισθοδοσίας του διδασκάλου, [Τ.Ε., Β΄, 127].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.