ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μεγίστης
Καστελλόριζο
Λειτουργούσε ήδη στα μέσα του 18ου αιώνα και ανασυστάθηκε στις αρχές του 19ου.
ιερέας Απόστολος, 1806 Εμμανουήλ Ιωαννίδης Κισθηνεύς (Κισθήνιος), 1829-1831, [Τ.Ε., Β΄, 119-120]. Κωνσταντίνος Ξένος

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.