ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Καλύμνου.
Κάλυμνος.
Ιεζεκιήλ Καλύμνιος 1832 και 1843 - , [Τ.Ε.,Β',119], [Γ.Ζολώτα , Ιστορία της Χίου , Γ ' α' 141].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.