Μαθητές

Κερκυραίος ,α΄μισό 16ου αιώνα, σπούδασε φιλοσοφία.