Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Νικόλαος Πέτρος (Πέτρειος)