ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ηρεμία

η απουσία κινήσεως. Η κίνηση θεωρείται ως ενέργεια του δυνάμει. Η αργία αυτού ορίζεται ως ηρεμία.

26