ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ηρεμία

η στάση και η διαμονή ενός σώματος στον τόπο όπου υπάρχει, ο οποίος είναι μέρος όλης της έκτασης του σύμπαντος. Δεν θα μπο­ρούσαμε να διακρίνουμε τα ήρεμα και κινούμενα σώματα, αν δεν παίρναμε υπόψη μας κάποιους υλικούς - σωματικούς όρους. Έτσι διακρίνουμε το ηρεμούν σώμα βλέ­ποντας τη διατήρηση της θέσης και απόστασής του σε σχέση με τα άλα σώματα. Η ηρεμία είναι διττή, απόλυτος και σχετική. Η ηρεμία ορίζεται ως στέρηση κάθε κίνησης και όχι ως αντίδραση των ηρεμούντων σωμάτων στη μεταβολή της κινητι­κής τους κατάστασης. Δεν πρέπει να συγχέεται με την αδράνεια που χαρακτηρίζει τα ηρεμούντα και κινούμενα σώματα. Δεν επιδέχεται αύξηση ή μείωση. Δεν υπάρ­χει επομένως περισσότερη ή λιγότερη ηρεμία, απλώς τα ήρεμα σώματα ηρεμούν και αν δεν κινηθούν από κάτι, λόγω της αδράνειάς τους, ουδέποτε θα κινηθούν.

108-109