ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ηρεμία

είναι η στάση του σώματος στον αυτό τόπο. Δι­ακρίνεται σε απόλυτον, σχετική κοινή και σχετική ιδία.

95