ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αδάνων
Άδανα
1739 [Κεραμεύς, Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής Σταχυολογίας Β΄]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.