ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Θεοδοσιουπόλεως
Θεοδοσιούπολις (Ερζερούμ)
1765
Γερμανός Σάββας Τριανταφυλλίδης [Β.Α. Μαργαρίτου, Συνοπτική ιστορία και τοπογραφία Θεοδοσιουπόλεως, Κων/πολις 1911]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.