ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κρήνης
Κρήνη (Τσεσμέ Ερυθραίας)
Τέλη του ΙΗ΄ αιώνα
Λαγούρος [Ζολώτα, Ιστορία της Χίου, 1926]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.