ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Δαρδανελλίων
Δαρδανέλλια
1793
Το κτίριο έχτισε ο αρχιτέκτονας των Σουλτάνων Χατζή Ανδρέας

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.