ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Χαλκηδόνος
Χαλκηδών (Καδίκιοϊ)
τέλη του ΙΗ΄ αιώνα.
-1
Μετά το 1867 μετατράπηκε σε Γυμνάσιο.
Λεόντιος Καμπάνης, 1830-1836, Χρύσανθος Γ. Καβάκος Βρανάς Βενιαμίν Πράσωος Δωρόθεος, 1848-1851, Ι. Καρατζάς Αμβρόσιος Χρηστίδης, 1855-1867,
(1) Ιδρύθηκε υπό του Χαλκηδόνος Γεράσιμο.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.