ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μονής Σουμελά
Μονή Σουμελά
Ιωαννίκος, εκ Πλατάνων, [Ε.Θ. Κυριακίδης, 1898, ιστορίας της Μ. Σουμελά]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.