ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κασαμπά
Κασαμπάς (Σάρδεις)
Υπήρχε ήδη στα μέσα του ΙΗ΄ αιώνα
Γρηγόριος ο Σίφνιος, ιερομόναχος [Ηλίας Τσανταλίδης στην Ινδική Αλληλογραφία του, Κων/πολις, 1852, ιγ΄]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.