ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Φιλαδελφείας
Φιλαδέλφεια
Αρχές του ΙΘ΄ αιώνα
1839, μετονομάσθηκε σε Θεολόγεια εκπαιδευτήρια προς τιμή του Θεολόγου που τη συντηρούσε [Νεοφύτου Δούκα, επιστολαί Β΄].
Οι κάτοικοι έδωσαν αρχικό κεφάλαιο στη σχολή 14.500 γρ. (από αυτά ο Χατζή Θεολόγος Χατζή Γεωργίου έδωσε τα 5.000 γρόσια). Αυτό το κεφάλαιο (τοκισμένο 10%) χρησιμοποιείτο για την πληρωμή των δασκάλων. Το 1839 η σχολή συντηρείτο από τον Θεολόγου.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.