ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

εξίσωσις

η παράθεση δύο ίσων μεγεθών (ποσοτήτων) εκφρα­σμένων είτε με τα ίδια ή με διαφορετικά γράμματα.

43