ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

εξίσωσις μη πλήρης

εξίσωση στην οποία οι εκθέτες της άγνω­στης μεταβλητής ελαττώνονται αλά όχι βαθμιαία, γιατί υπάρχει διακοπή. Η εξίσωση αυτή ονομάζεται και ελείπουσα. Π.χ. η εξίσωση χ5χ3 + χ2δ = 0 δεν είναι πλήρης, γιατί λείπουν ο δεύτερος (χ4) και ο πέμπτος όρος (χ1). Οι εκθέτες της άγνωστης μεταβλητής είναι κατά σειρά: 5, 3, 2, και σταθερός όρος ο –δ.

296