ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

εξίσωσις

έκθεση - παρουσίαση της ίδιας ποσότητας με δύο διαφο­ρετικούς τρόπους που συνδέονται μεταξύ τους με το σύμβολο της ισότητας. Κατά το Στιφέλιο η εξίσωση ορίζεται δια της ισότητος του λόγου δύο όρων διαφορετικά παρουσιαζομένων.

290-291