ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ρευστόν μαγνητικόν

το λεπτό ρευστό που περιέχει το μαγνήτη και σχηματίζει την ατμόσφαιρά του. Το ρευστό αυτό υπάρχει αναγκαίως και έχει σφαι­ρικότητα, όπως αποδεικνύεται από το εξής φαινόμενο: Αν μαγνήτης περιστραφεί σε ρινίσματα σιδήρου, αυτά μαγνητίζονται και προσκολώνται στο μαγνήτη σχη­ματίζοντας ευθείες γραμμές στους πόλους και καμπύλες μεταξύ των δύο αυτών ση­μείων (πόλων).

18