ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ρευστόν σώμα

το σώμα το οποίο αποτελείται από ελάχιστα μερίδια, ασύνδετα και ακόλητα, που χωρίζονται μεταξύ τους, τα οποία κινούνται πολές φορές, ενώ το ρευστό παραμένει ακίνητο. Τέτοιο είναι το ύδωρ. Τα μερίδια στα οποία ένα ρευστό αναλύεται δεν είναι άτομα αλά αόρατα μερίδια, λόγω της λεπτότητάς τους. Τα ρευστά διαιρούνται σε υγρά —όσα έχουν μέσα τους υγρασία, π.χ οίνος, ύδωρ και ξηρά— όσα είναι άμοιρα κάθε νοτίδος, πχ πυρ, υδράργυρος. Από τα υγρά και ξηρά, άλα είναι περισσότερο και άλα λιγότερο ρευστά και άλα ημίρευστα. Τα μερίδια από τα οποία αποτελούνται τα ρευστά είναι στερεά, όπως και των στερεών. Επομένως έχουν όλες τις ιδιότητες των στερεών και ισχύουν γι’ αυτά τα περί βαρύτητος, κινήσεως, αναθυμιάσεως, τριβής και των δυνάμεων των στερεών σωμάτων.

271-277