ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Βεζούτ Λέων, Η σύντομος έκθεσις του πλανητικού συστήματος (Παρίσι, 1825)

pdf16

view

Προσφορές
Εξώφυλλο
 Πρόλογος του μεταφραστού
 Ορισμοί και γνώσεις στοιχειώδεις
 Γεωγραφία Αστρονομική
 Είδησις
 Πίνακας συνδρομητών

Παρίσι
1825