ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κοινότητας Βονωνίας.
Βονωνία.
Ως τα μέσα του 18ου αιώνα [Μ. Γεδεών, ΕΑ, 1916, ΛΤΣ΄, σ. 111].
Ιωάννης Κωττούνιος,1624-1637, [Π. Καρολίδου, ιστορία της Ελλάδος, Αθ., 1925, σ. 487, σημ.].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.