ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κερτέζης
Κέρτεζη
Υπήρχε πριν από την επανάσταση και ανιδρύθηκε επί Καποδίστρια
Ιωαν. Αγγελόπουλος, 1830 [Τ.Ε.,Α΄,359]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.