ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Πολιανής
Πολιανή (Αρκαδίας)
Ιδρύθηκε επί τουρκοκρατίας αλλά καταστράφηκε κατά την επανάσταση [Τ.Ε.,Α΄,359]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.