Βιογραφίες

Γορδάτος Κωνσταντίνος [περ. 1690, Χίος (;) – περ. 1750, Χίος (;)]

Χίος λόγιος και συγγραφέας του 18ου αιώνα ανέπτυξε διδασκαλική δραστηριότητα στην πατρίδα του, όπου και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.

Καταγόταν από επιφανή και πλούσια οικογένεια της ΧίουΌπως μας πληροφορεί ο γνωστός διδάσκαλος της Πάτμου Μακάριος Καλογεράς, του οποίου ο Γορδάτος φέρεται ως μαθητής και φίλος, ο πατέρας του τελευταίου συνέβαλε στη σωτηρία της Χίου από κινδύνους που απειλούσαν το νησί [ΘΗΕ, 1964: 620]. Ο Κωνσταντίνος Γορδάτος θα σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη -όπου πιθανότατα φοίτησε στην Πατριαρχική Ακαδημία- για να επιστρέψει μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του στην ιδιαίτερη πατρίδα του [ΕΕΕ, 1985: 183].

Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης παραμονής του στη Χίο (που τοποθετείται με βεβαιότητα ανάμεσα στα 1713 με 1738 τουλάχιστον) αναπτύσσει δραστηριότητα ως συγγραφέας και δάσκαλος. Στον κύκλο των μαθητών που διατηρεί διδάσκει εκτός των άλλων μαθηματικά και φυσική επεκτείνοντας το πρόγραμμα των παραδόσεών του πέραν των μαθημάτων που διδάσκονταν στα περισσότερα σχολεία της εποχής του [ΕΕΕ, 1985: 183 και Υδρία, 1982: 60].

Ο Γορδάτος ανέπτυξε στενές φιλικές σχέσεις με σημαντικούς λογίους του καιρού του, μεταξύ των οποίων ο ιδρυτής της Πατμιάδου σχολής Μακάριος Καλογεράς, ο διάδοχός του Γεράσιμος ο Βυζάντιος, αλλά και ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Χρύσανθος Νοταράς [ΕΕΕ, 1985: 183]. Η αλληλογραφία του με τον Μακάριο μας παρέχει αρκετές πληροφορίες για την πνευματική ζωή της εποχής.

Στην συγγραφική του παραγωγή ανήκει το έργο του Εγχειρίδιον περί της των Σφαιρών χρήσεων, το οποίο εκδόθηκε στη Βενετία το 1730 με δαπάνες του Παναγίου Τάφου, καθώς και το Προοίμιον εις την Περιγραφήν τηςΙερουσαλήμ, που αναφέρεται στο σχετικό έργο του Χρύσανθου Νοταρά (1728) [ΘΗΕ: 1964, 620]Ανέκδοτο παρέμεινε το σύγγραμμά του Έκθεσις συνοπτική της Ιεράς ΘεολογίαςΗ συλλογή των βιβλίων του, στην οποία περιλαμβάνονταν όλες οι εκδόσεις του Άλδου Μανουτίου, κληροδοτήθηκε στην Βιβλιοθήκη των Αγίων Βικτώρων [Σάθας, 1868: 599]
 

Εργογραφία


    • Εγχειρίδιον περί της των Σφαιρών χρήσεων, Βενετία, 1730
    • Προοίμιον εις την Περιγραφήν της Ιερουσαλήμ του Χρύσανθου, 1728
    • Έκθεσις συνοπτική της Ιεράς Θεολογίας, (ανέκδοτο)
Ε. ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ 
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


  • [ΕΕΕ =] Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, (1985), τόμος 3.
  • [ΘΗΕ = ] Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, (1964), τόμος 4.
  • Σάθας Κ., (1868), Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα.
  • Υδρία, Μεγάλη Γενική Εγκυκλοπαίδεια, (1982), τόμος 19.