Διδάσκαλοι

0
0

φιλοσοφία, ρητορική και ελληνικά γράμματα,[΄Ανθιμος Μαζαράκης, Βιογρ. ενδόξων Κεφαλλ. 1446], [Σάθα ΝΦ. 469], [Αγαθάγγελου Λεοντόπουλου, Βικέντιος Δαμωδός, Βενετία 1872], [Ξενοφώντος Ζύγουρα, «Τα χρυσά λόγια του φιλόσοφου Δαμωδού», 1888].