ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή στο χωριό Χαβριάτα
Κεφαλληνία
Βικέντιος Δαμωδός,φιλοσοφία, ρητορική και ελληνικά γράμματα,[΄Ανθιμος Μαζαράκης, Βιογρ. ενδόξων Κεφαλλ. 1446], [Σάθα ΝΦ. 469], [Αγαθάγγελου Λεοντόπουλου, Βικέντιος Δαμωδός, Βενετία 1872], [Ξενοφώντος Ζύγουρα, «Τα χρυσά λόγια του φιλόσοφου Δαμωδού», 1888]. Αντώνιος Μοσχόπουλος,ελληνικά και φιλοσοφία

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.