ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

οντοσοφία

η καθόλου επιστήμη που ασχολείται με το ον και όσα κατά το γένος προσιδιάζουν στο ον. Συμπίπτει δε ο ορισμός αυτός με εκείνο του Αριστοτέλους. (Βιβλ. Γ´, Μεταφ. Κεφ. Α´.)

3