ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

οξείδια ζωικά

όσα οξείδια συντίθενται από τρία καύσιμα απλά σώματα, δηλ. υδρογόνο, άνθρακα, παυσίζωο, ενωμένα με τόσο οξυγόνο, όσο δεν αρκεί για να γίνουν οξέα. Κατασκευάζονται στα ζώα δια της ζωικής δυνάμεως και της συγένειας. Αναλύονται στον καθαρό αέρα, μεταβαλόμενα σε απλούστε­ρα σύνθετα, πχ αίμα, υδατώδες υγρό (Hymsa), ιξώδης ύλη (Gelatina) και σχεδόν όλες οι εκκρίσεις των ζώων.

123