ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Επιβατών
Επιβάτες
17961
Λειτουργεί από το 1796 έως 1861. 1861, η σχολή καίγεται. 1866, επανίδρυση με την βοήθεια κυρίως του αυτοκρατορικού γιατρού Σαράντη Αρχιγένη. 1867, προς τιμήν του Σ. Αρχιγένη η σχολή ονομάζεται Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια
Ματθαίος εξ Αίνου, πριν το1801 Θεοδόσιος, μοναχός,18182
Συντήρηση από το ταμείο τριών ναών της κοινότητας και από κληροδότημα του ναού των Αγίων Θεοδώρων [Τ.Ε., Α΄, 66-67]. Αλέξανδρος Καλλιμάχης ηγεμόνας Μολδαβίας, ετήσια επιχορήγηση. [Τ.Ε., Α΄, 67].
Η σχολή ιδρύθηκε ύστερα από προτροπή του μητροπολίτη Σηλυβρίας Καλλινίκου [Τ.Ε., Α’, 66]. Ο διδάσκαλος Θεοδόσιος στάλθηκε από τον υποστηρικτή της σχολής Στάγων Παΐσιο [Τ.Ε., Α΄, 67].
Πατριαρχικό σιγίλλιο Γερασίμου, 1796 [Τ.Ε., Α΄, 67], [ΕΦΣΚ, 1933, τομ.IV, σ.76-79], [«Νεολόγος», Κων/πόλεως, αριθμ.319] 1818, έκδοση ηγεμονικών χρυσοβούλλων του ηγεμόνα της Μολδαβίας Αλέξανδρο Καλλιμάχη [Τ.Ε., Α΄, 67].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.