ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μονής Αγίου Παντελεήμονος.
Μονή Αγίου Παντελεήμονος-Αίνος.
1
1847, επιδιόρθωση της σχολής [Τ.Ε,Α΄, 63], [Θρακικά,1829, σ.49-50], [Θρακικά, 1932, Γ΄, σ.45]
(1) Μετά από αίτημα των κατοίκων του Αίνου ο πατριάρχης Γεράσιμος Γ’ εκδίδει τον Μάϊο του 1796 γράμμα κατά το οποίο η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος μετατρέποταν σε σχολή [Τ.Ε,Α΄, 65,σημ2].
Η σχολή ήταν προσαρτημένη στην Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου [Τ.Ε,Α΄, 63], [Μυστακίδης, ΔΙΕΕ, Β’, (σ.22-25), (82-107)], [Θρακικά, Β΄, σ.304].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.