ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνικό σχολείο Αλεξανδρουπόλεως.
Αλεξανδρούπολη. (Δεδέ Αγάτς)
1866
Με την κατάληψη της πόλης προάγεται σε πλήρες Γυμνάσιο με διδασκαλείο και δημοτικά σχολεία [Τ.Ε., Α΄, 66].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.