ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Εξ Εκκλησιών
Εξ Εκκλησίες (συνοικίες της Καραμανίας (Υψωμαθείων))
(1) Την ίδρυση της σχολής αναφέρει σιγίλλιο του Σαμουήλ του Χαντζερή [Τ.Ε.,Α΄,41], [Ιωακ. Φορόπουλος, ΕΑ, 1900, σ.477-479]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.