ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σαλμά Ντομπρούκ
Σαλμά Ντομπρούκ-Κων/πολη
Η σχολή λειτουργούσε δίπλα στην εκκλησία της «Κυρίας των Ουρανών» [Τ.Ε,Α΄,40], [Γεδεών, ΕΑ, τομ.ΣΤ΄]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.