ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή ενορίας Αγίας Κυριακής
Ενορία Αγίας Κυριακής Κουτοσκαλίου
Παπασάββας [Τ.Ε,Α΄,40], [Γεδεών, ΧΠΟΝ, σ.177] Θεόφιλος Παγκώστας ο Πάτμιος, 1789- (ίσως μέχρι 1797), [Τ.Ε,Α΄,40], [ΕΕΒΣ, τομ.ΣΤ΄,1928, σ.244]
1811, Επισκευή της σχολής [Τ.Ε,Α΄,40]
1823, πατριαρχική παρέμβαση Άνθιμου Γ΄, [Τ.Ε,Α΄,40] Για την σχολή βλέπε: [Τ.Ε,Α΄,40], [Γεδεών, Βυζαντιναί εκκλησίαι, σ. 70-71], [Γεδεών, ΧΠΟΝ, σ.177], [Γεδεών, εορτολόγιο, σ. 249]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.