ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Μοσχολούριου
Μοσχολούριον (Μοσκλούρι)
Υπάρχει μετά τα μέσα του 18ου αιώνα.
Νικόλαος Καρατζάς

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.