ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνική σχολή Εδιρνέ Καπή
Εδιρνέ Καπή
Υπήρχε το 1800. [Τ.Ε., Α΄,36] , [Γεδεών, εορτολόγιο, σ. 175-179]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.