ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ψόφος

ο ήχος που δημιουργείται με την πλήξη των ψοφη-τικών σωμάτων από τον κινούμενο αέρα. Τρία χαρακτηριστικά πρέπει να αναφερ­θούν σε σχέση με αυτόν: το πληττόμενο σώμα, ο αέρας που κινείται από αυτό και ακοή που πλήττεται από τον κινούμενο αέρα. (σημ.: ήχος.)

185