ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χυλός

η πρώτη άμεση ύλη η οποία περιέχει τα θρεπτικά συστατικά του φυτού. Την απορροφά το φυτό από τη γη μέσω των ριζών. Η βάση της είναι το ύδωρ.

328