ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χρώμιον

ανακαλύφθηκε στα κόκκινα μεταλεία μολύβδου της Σιβηρίας και ονομάστηκε χρώμιο από το χρώμα του, γιατί όλες οι ενώσεις του είναι χρωματισμένες. Συναντάται ως οξείδιο, το οποίο εύκολα μεταβάλεται σε μέ­ταλο με τη σκόνη των ανθράκων, αν βρεθεί σε σφοδρό πυρ. Το χρώμα του είναι λευκόφαιο. Είναι εύθραυστο, άτηκτο και κρυσταλώνεται εν είδει βελόνων. Από τα οξέα μόνο το νιτρικό το αλοιώνει. Νέα πειράματα εν Πέστα (Πέστη) μας κάνουν να υποπτευθούμε ότι το μέταλο αυτό είναι οξείδιο του μαγανησίου.

254-255