ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ζωσιμαία
Ιωάννινα
1828
Ζωσιμάδες, [Τ.Ε., Α΄, 163,σημ.2]
Από την ίδρυση έως το 1852 λειτουργεί ως ελληνική σχολή Το 1852 προάγεται και διαιρείται σε ελληνική σχολή και σε Γυμνάσιο
Γεώργιος Κρανάς, 1828–1835, ( πρώτος σχολάρχης ) Αναστάσιος Σακελάριος, 1835– και 1855 – 18571 Σπυρίδων Μαναρής , ( γυμνασιάρχης) , (διαδέχτηκε τον Αν. Σακελάριο) Παναγιώτης Αραβαντινός , (γυμνασιάρχης) Μιλτιάδης Πανταζής , (γυμνασιάρχης) Γεώργιος Σωτηριάδης , –1890, (γυμνασιάρχης) Γεώργιος Καλούδης Χρήστος Σούλης
Γρηγοράσκος, ( βοηθός του Κρανά) Χαρισιάδης, ( βοηθός του Κρανά) Στέφανος Α. Ράδος, 1861, ( καθηγητής) [Τ.Ε., Α΄, 164 , σημ.1], [«Φιλίστορος», Β΄, σ.215–238]
Η σχολή ιδρύθηκε με χρήματα των Ζωσιμάδων [Τ.Ε., Α΄, 163, σημ.2 και 164]
Μετά το 1852 η ελληνική σχολή είχε 4 διδασκάλους κατά το σύστημα που επικρατούσε στην Ελλάδα. Το γυμνάσιο είχε 5 καθηγητές και διδασκόταν σ΄αυτό τα εξής μαθήματα: Ελληνικά και Λατινικά, Θρησκευτικά, Μαθηματικά, Φιλοσοφία, Ιστορία, Φυσική, Γαλλικά και Ιταλικά, [Τ.Ε., Α΄, 164, σημ.1]
Η χρονολόγηση της δεύτερης θητείας του Αναστάσιου Σακελλάριου πρέπει να είναι λάθος, αφού ο ίδιος ο Ευαγγελίδης λέει ότι η σχολή προάγεται το 1852 κατά τη β΄ θητεία του Αν. Σακελλάριου. Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση σχετικά με το χρονικό διάστημα που δίδαξε για δεύτερη φορά ο Αναστάσιος Σακελλάριος. Πάντως πρέπει να είναι μετά το 1843 αφού μέχρι το 1843 δίδασκε στην Σμύρνη. [Τ.Ε., Β΄, 249]
(1) Το Γυμνάσιο είχε βιβλιοθήκη 4000 τόμων

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.