ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Καπλάνειος Σχολή1. Πατριαρχική Σχολή.
Ιωάννινα.
Ζώης Καπλάνης [Τ.Ε., Α', 9].
Η σχολή λειτούργησε από 1797 έως1821. Από τον Οκτώβριο του 1805 όταν η σχολή κατοχυρώθηκε με σιγγίλιο από τον Καλλίνικο Ε', ονομάστηκε και "Πατριαρχική σχολή" [Τ.Ε., Α', 116].
Αθανάσιος Ψαλίδας, 1797- [Τ.Ε., Α', 162-163].
Ζώης Καπλάνης, Δωρεά [Τ.Ε., Α', 162]. Αρχικά ο μισθός του Ψαλίδα ήταν 800 γρόσια ετησίως.Αργότερα αυξήθηκε σε 1000 γρόσια ετησίως, επειδή όμως οι Λειβαδείς του προσέφεραν 2000 γρόσια, ο μισθός του αναγκαία αυξήθηκε και πάλι. [Τ.Ε., Α', 162].
(1)Σύμφωνα με τον Ευαγγελίδη [Τ.Ε., Α', 162],η σχολή μπορεί να θεωρηθεί συνέχεια της Μαρουτσαίας σχολής η οποία το 1797 βρισκόταν σε παρακμή. Ο Ζώης Καπλάνης κατάθεσε τα αναγκαία κεφάλαια για την συντήρηση της Μαρουτσαίας.Προς τιμήν του οι κάτοικοι των Ιωαννίνων ονόμασαν την σχολή Καπλάνειο.Πάντως η σχολή καταγράφηκε ως ξεχωριστή σχολή με ιδρυτή τον Ζώη Καπλάνη όπως αναφέρεται αυτός σε άλλο σημείο του βιβλίου [Τ.Ε., Α', 9].
1805,η σχολή υποβάλλεται στην προστασία της Μεγάλης του Γένους Σχολής, ύστερα από επιθυμία του Ζώη Καπλάνη [Τ.Ε., Α', 9]. 1805, η σχολή αποκτά βιβλιοθήκη [Τ.Ε., Α', 162].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.