Μαθητές

Το 1808 η σχολή είχε 22 μαθητές. Το 1823 η σχολή είχε 40 μαθητές