ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Νεοφύτου
Νεόφυτο (Νusalz)
1774
1848 , βομβαρδίζεται το σχολείο.
Γεώργιος Βελιάνσκης
Γεώργιος Λεοντίου Άνθιμος Παπάς , 1806 - 1811 Μιλτιάδης Αγαθόνικος , 1812 - 1816
Το 1808 η σχολή είχε 22 μαθητές. Το 1823 η σχολή είχε 40 μαθητές.
1
(1)Το 1848 ζητείται βοήθεια από την κοινότητα της Βιέννης.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.