ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Αλληλοδιδακτική σχολή Σαράντα Εκκλησιών1.
Σαράντα Εκκλησίες.
1887, συνένωση με την ελληνική σχολή Σαράντα Εκκλησιών σε Αστική[Τ.Ε.,.Α΄, 73]
(1) Μάλλον πρόκειται για την Κοινή σχολή Σαράντα Εκκλησιών που απέκτησε την αλληλοδιδακτική μέθοδο, στο κείμενο του Ευαγγελίδη αυτό δεν είναι σαφές γι’αυτό και καταγράφηκε ως ξεχωριστή σχολή.Απαιτείται να συμβουλευτεί κανείς και τις άλλες σχολές Σαράντα Εκκλησιών.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.